Aktualności

Grafika 2

Uwaga! Możliwe burze i podtopienia!

dodano: 14.07.2021

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 17:00 dnia 14.07.2021r. do dnia 15.07.2021r. do godz 8.00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć
opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60mm oraz porywy wiatru do 100km/h.
Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo: 80%
Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).

Ponadto Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje,
iż od 17:00 dnia 14.07.2021r. do dnia 15.07.2021r. do godz 9.00 w obszarach
występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz
w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody
i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie
intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 
Prawdopodobieństwo: 70 %
Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego tel. /018 /414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta
Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
NSP'2021
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów