REGULAMIN określający zasady udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła

Uchwała Nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

 

Uchwała Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Druki do pobrania: