Uchwała antysmogowa w Małopolsce

Uchwała antysmogowa w Małopolsce

Czwartek, 25 kwietnia 2019

Zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolskie ambitnych działań regulacyjnych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Celem tych działań jest poprawa zdrowia mieszkańców i większy komfort życia.

2.X - spotkanie Program Czyste Powietrze

Piątek, 21 września 2018

Program Czyste Powietrze - Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska - 2 października 2018 roku o godzinie 18:00 W związku z zakończeniem prac nad programem priorytetowym, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjn

REGULAMIN określający zasady udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła

Środa, 31 stycznia 2018

Uchwała Nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Wymiana starych piecy! Projekt 4.4.3

Piątek, 29 grudnia 2017

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Wymiana starych piecy! Projekt 4.4.2

Piątek, 29 grudnia 2017

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany nisko-sprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe.

ANKIETA

Środa, 5 kwietnia 2017

Wójt Gminy Grybów, zwraca się z prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej ogrzewania budynków.

Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce

Wtorek, 22 listopada 2016

"Pyły drobne w atmosferze"- Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko

Spalanie paliw stałych

Spalanie paliw stałych

Piątek, 4 listopada 2016

12 zasad dobrego spalania paliw stałych

WYMIANA STARYCH NIEEFEKTYWNYCH KOTŁÓW!

WYMIANA STARYCH NIEEFEKTYWNYCH KOTŁÓW!

Piątek, 4 listopada 2016

Wójt Gminy Grybów informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe, na biomasę, lub paliwa stałe.

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Piątek, 4 listopada 2016

"Plastik nie do pieca, piec nie do plastiku" informacja na temat szkodliwości spalania odpadów