Kryte LODOWISKO w Białej Niżnej

19 października 2015 roku w Urzędzie Gminy Grybów podpisana została umowa z Firmą Usługowo-Handlową „Mitrans” Eksport-Import Mirosława Bałasia z Zubrzycy Dolnej na budowę krytego stałego lodowiska w Białej Niżnej. To kolejna po Centrum Sportów Zimowych i biegowych trasach narciarskich w Ptaszkowej inwestycja Gminy Grybów w zimową infrastrukturę sportową.

19 października 2015 roku w Urzędzie Gminy Grybów podpisana została umowa z Firmą Usługowo-Handlową „Mitrans” Eksport-Import Mirosława Bałasia z Zubrzycy Dolnej na budowę krytego stałego lodowiska w Białej Niżnej. To kolejna  po Centrum Sportów Zimowych  i biegowych trasach narciarskich w Ptaszkowej inwestycja Gminy Grybów w zimową infrastrukturę sportową.
Dzięki zastosowaniu unikalnych płyt dystansowych (chronionych patentem) możliwe będzie całoroczne wykorzystanie tergo obiektu -  w okresie zimowym   jako sztucznego  lodowiska   a  w okresie letnim jako  boiska wielofunkcyjnego  do gry   piłkę siatkową , koszykówkę czy też w  tenisa .
Obiekt ten powstanie  przy Szkole Podstawowej w Białej Niżnej,  ale swoim oddziaływaniem  obejmować będzie wszystkie placówki  oświatowe zarządzane przez Gminę Grybów. Wójt Gminy Grybów jest przekonany, że lodowisko to z uwagi na swój wielofunkcyjny charakter , wyśmienita lokalizację  i przyjęte rozwiązania projektowe  stanie się  wkrótce miejscem sportowej rekreacji  dla wielu  mieszkańców Gminy  i okolic. To właśnie z myślą o tej docelowej grupie osób    zaprojektowano szereg pomieszczeń towarzyszących - w tym wypożyczalnie sprzętu sportowego. Na etapie projektowania nie zapomniano również o trybunach, które stanowią zapowiedź emocjonujących rozgrywek sportowych z udziałem licznej publiczności.
Wykonawca  robót wybrany  w drodze przetargu nieograniczonego  zobowiązał się   za kwotę 2.994.060 zł  wybudować i oddać  do użytku ten nowoczesny obiekt sportowy do dnia 30 sierpnia 2016 roku a więc tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
 

Podstawowe dane techniczne :
    Pow. zabudowy - 1.246,02 m2
    Pow. użytkowa - 1.222,54 m2
    Kubatura - 10.806,40 m3
    wymiary zewnętrzne 27,50m x 44,60m.
 

GALERIA