Otwarcie Gminnego Centrum Sportowego w Binczarowej

W czwartek, 11 września 2014 r. przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej odbyła się uroczystość otwarcia Gminnego Centrum Sportowego.

 W czwartek, 11 września 2014 r. przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej odbyła się uroczystość otwarcia Gminnego Centrum Sportowego.

Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi”- OSI IV LEADER- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.

Obiekt ten obejmuje: boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki siatkowej i koszykowej, boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, czterotorową bieżnię tartanową wokół boiska, stanowisko do skoków w dal, stanowisko do pchnięcia kulą, widownię na 40 miejsc oraz parking dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt inwestycji: 795 tyś 368 zł 04 gr. 

Uroczystość poprzedziła Msza Święta, którą uświetnił swoim występem chór nauczycielski ,,Gaude”, którego dyrygentem jest p. Mirosław Ogorzałek nauczyciel SP Cieniawa i ZSP Kąclowa.

Pan Adam Skwarło - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Binczarowej przywitał zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych gminnych i lokalnych, dyrektorzy placówek oświatowych, przyjaciele szkoły i mieszkańcy wsi Binczarowa.

W przecięciu wstęgi wzięli udział: p. Piotr Krok- Wójt Gminy Grybów, p. Jan Radzik- Przewodniczący Rady Gminy Grybów, p. Adam Skwarło - Dyrektor SP w Binczarowej, p. Marzena Szyszka - Sołtys wsi Binczarowa, p. Zenon Strugała – Dyrektor firmy remontowo- budowlanej ,,Strugała”, p. Janina Ślipek- najstarsza mieszkanka wsi Binczarowa oraz Weronika Obrzut- uczennica kl. VI SP w Binczarowej.