Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach asfaltowych

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach asfaltowych celem poprawienia infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stróże w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach asfaltowych celem poprawienia infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stróże w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wartość brutto 122 950,71 zł .   Kwota dofinansowania – 79 967,00 zł

GALERIA