APOGEUM 650 lecia BINCZAROWEJ

Komitet Organizacyjny zaprasza na APOGEUM Roku Jubileuszowego 650 lecia wsi Binczarowa w dniu 30 kwietnia 2016 roku