Zwrot podatku akcyzowego

 Opis sprawy 
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Kogo dotyczy 
producenci rolni

Wymagane dokumenty 
- Wniosek
- Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
Opłaty 
brak
Jednostka/osoba odpowiedzialna 
  Referat Finansowo-Budżetowy 
  Podatki pok 14 I piętro 
  Tel. 18 448-42-37
18 445-02-04 w.145    
Miejsce składania dokumentów 
Urząd Gminy w Grybowie 
ul. Jakubowskiego 33 
33-330 GRYBÓW 
poniedziałek-piątek 7:15-15:15
Sekretariat UG Grybów dziennik podawczy
 

Termin składania wniosków:
1. od 1 lutego do 28 lutego danego roku -wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napedowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia bieżącego roku,
2. od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r., Nr. 52, poz. 379 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy 
Odwołanie służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów
Uwagi i dodatkowe informacje 
 

Formularze/ Wnioski do pobrania: