Zaświadczenia o zgodności z MPZP

Opis sprawy
Wydanie zaświadczeń o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów

Kogo dotyczy

składającego wniosek 

Wymagane dokumenty

 - wniosek z mapą ewidencyjną

Opłaty

opłata 17 zł

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Inwestycji
I piętro pok. nr 13
tel. 18 448 42 30
18 445-02-04 wew. 115

Miejsce składania dokumentów
  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy
do 7 dni
Podstawa prawna

 art.217 par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.267)
Tryb odwoławczy
brak
Uwagi i dodatkowe informacje

 

Formularze/ Wnioski do pobrania: