Wybory do Izb Rolniczych-28 lipca 2019r

Lista kandydatów
Okręg wyborczy nr 169 w Grybowie

1. Jan Andrzej GRUCA zam. Biała Niżna

2. Jan Stanisław JANUŚ zam Polna        

3. Andrzej SEKUŁA zam. Florynka           

 

UCHWAŁY I OBWIESZCZENIA


 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 169

  w Grybowie

Andrzej PORĘBA Przewodniczący Komisji
Leszek SIEDLARZ Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wiktor OBRZUT Sekretarz Komisji
Jan TARASEK Członek Komisji
Krzysztof KRUCZEK   Członek Komisji