Wirtualny spacer po gminie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru i odwiedzenia ciekawych i urokliwych miejsc w naszej gminie.
Wirtualny spacer zrealizowano w ramach projektu  „Korona Sądecka w 3D - wirtualne zwiedzanie wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego z rejonu gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka” ma charakter niekomercyjny i służy promocji terenów wiejskich wchodzących w skład ww. gmin.
Został on zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1. Panoramy 3D Binczarowa - Cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika, 

2. Panoramy 3D Krużlowa Wyżna, Kościół Narodzenia NMP, 

3. Panoramy 3D Polna - Kościół św. Andrzeja Apostoła, 

4. Panoramy 3D Ptaszkowa - Kościół pw. Wszystkich Świętych, 

5. Panoramy 3D Stróże, Park Zarembów, Muzeum Pszczelarstwa

6. Panoramy 3D Szlak na górę Jaworze oraz panorama 3D z wieży widokowej

7. Panoramy 3D Szlak na górę Chełm

Zapraszamy do wirtualnej wyprawy do naszych sąsiadów Gminy Kamionka Wielka i Gminy Chełmiec, wejdź na www.korona3d.pl
 i poznaj piękno regionu.