BASEN w Białej Niżnej

BASEN w Białej Niżnej

Piątek, 28 września 2018

"Budowa zespołu basenów sportowo rekreacyjnych wraz z zespołem saun, salą fitness oraz częścią hotelowo konferencyjną, gastronomiczną i niezbędną infrastrukturą techniczną" - ruszyła inwestycja. W pierwszym etapie został ogłoszony przetarg na wykonawcę

Budowa żjezdzalni i ściank wspinaczkowej w CSZ

Budowa żjezdzalni i ściank wspinaczkowej w CSZ

Piątek, 28 września 2018

W ramach LGD Korona Sądecka realizowany jest projekt: "Budowa centrów turystycznych rekreacyjnych Korony Sądeckiej"

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Wtorek, 5 czerwca 2018

 Trwają pracę przy realizacji projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Cieniawa

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Cieniawa

Wtorek, 22 maja 2018

- Okres realizacji inwestycji od dnia 20.11.2017 do 15.12.2018.

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego ZWIK

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego ZWIK

Wtorek, 22 maja 2018

Oddano do użytku inwestycję: Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Wodociągów I kanalizacji Gminy Grybów, zlokalizowanego na dz. Nr 518/1 w m. Biała Niżna.

Remont dróg gminnych

Remont dróg gminnych

Środa, 25 kwietnia 2018

Zostały zakończone prace związane z remontem dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych. Wykonano niespełna 3000mb nowych nawierzchni bitumicznych.

Biała Niżna budowa trasy sportowo-rekreacyjnej

Biała Niżna budowa trasy sportowo-rekreacyjnej

Środa, 25 kwietnia 2018

Trwają prace związane z budową trasy sportowo rekreacyjnej w miejscowości Biała Niżna. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na działkach zlokalizowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 981 oraz linią kolejową Tarnów – Leluchów. Trasa rekreacyjna będzie posiadała nawierz

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” - rozpoczęcie prac

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” - rozpoczęcie prac

Wtorek, 24 kwietnia 2018

ROZPOCZĘCIE PRAC: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa.

Piątek, 2 marca 2018

W dniu 21.02.2018 r. Wójt Gminy Grybów Piotr Krok oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jan Gruca podpisali umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa”.

Ziemia Grybowska na rowerze - Okrężny szlak rowerowy

Ziemia Grybowska na rowerze - Okrężny szlak rowerowy

Piątek, 9 lutego 2018

Ziemia Grybowska na rowerze - mapa i przewodnik mobilny GPS na telefony komórkowe Ziemię Grybowską i Grybów przecinają od 2009 roku dwa szlaki rowerowe, stanowiące trasy łącznikowe Karpackiego Szlaku Rowerowego. Pierwszy to Królewsk

Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej Niżnej – etap II

Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej Niżnej – etap II

Piątek, 22 grudnia 2017

Wójt Gminy Grybów Pan Piotr Krok oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie Pan Jan Gruca podpisali umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z hydrofornią i przyłączami w miejscowości Biała Niżna – etap II”.

Projekt:

Projekt:"Okrężny Szlak Rowerowy"

Środa, 29 listopada 2017

Gmina Grybów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1.4 Tytuł projektu: Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w gminie Grybów poprzez budowę tras turystycznych

Realizowane zadania drogowe

Realizowane zadania drogowe

Środa, 9 sierpnia 2017

Została zakończona realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1575K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 5+717,60 – 6+542,55 w m. Ptaszkowa, polegająca na wykonaniu chodnika. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 710 702,87 zł Z

Sieć wodociągowa Biała Niżna-Siołkowa

Sieć wodociągowa Biała Niżna-Siołkowa

Piątek, 21 kwietnia 2017

W dniu 12 kwietnia 2017 r Wójt Gminy Grybów oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie podpisali umowę na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Biała Niżna - Siołkowa.

Inwestycje sportowe na finiszu!

Inwestycje sportowe na finiszu!

Wtorek, 4 października 2016

Gmina Grybów do końca października ukończy budowę kilku inwestycji sportowych. Po oddaniu do użytku we wrześniu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrzce na ukończeniu jest budowane Centrum Sportów Zimowych , kryte lodowisko oraz trzy boiska sportowe.

II etap zwodociągowania miejscowości Florynka

II etap zwodociągowania miejscowości Florynka

Piątek, 2 września 2016

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Grybów Piotr Krok oraz Dyrektor ZWiK Jan Gruca podpisali umowę na realizację inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Florynka" 

Z placu budowy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

Z placu budowy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

Środa, 10 sierpnia 2016

Budowa Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej wkracza w końcowy etap. W budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowo-rekreacyjnego prace wykończeniowe są na ukończeniu. Trasy biegowe zostały wyasfaltowane już na długości 1600 metrów.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wawrzce

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wawrzce

Środa, 10 sierpnia 2016

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wawrzce w nowym roku szkolnym 2016/2017 wzbogacą się o trzy duże słoneczne klasy lekcyjne oraz piękną salę gimnastyczną.

Z placu budowy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

Z placu budowy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

Wtorek, 10 maja 2016

Budowa Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej wkracza w kolejny etap. W budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowo-rekreacyjnego rozpoczęły się prace wykończeniowe. Trasy biegowe zostały wyasfaltowane juz na długości 800 metrów. W chwili obecnej trwa budowa drugiej pętli.

Z placu budowy

Z placu budowy

Środa, 27 kwietnia 2016

Inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej, hydroforni, zbiornika na wodę oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Florynka" Koszt inwestycji wynosi: 480 000,00 zł brutto

strony 1 2 3