BASEN w Białej Niżnej

BASEN w Białej Niżnej

Piątek, 28 września 2018

"Budowa zespołu basenów sportowo rekreacyjnych wraz z zespołem saun, salą fitness oraz częścią hotelowo konferencyjną, gastronomiczną i niezbędną infrastrukturą techniczną" - ruszyła inwestycja. W pierwszym etapie został ogłoszony przetarg na wykonawcę

Budowa żjezdzalni i ściank wspinaczkowej w CSZ

Budowa żjezdzalni i ściank wspinaczkowej w CSZ

Piątek, 28 września 2018

W ramach LGD Korona Sądecka realizowany jest projekt: "Budowa centrów turystycznych rekreacyjnych Korony Sądeckiej"

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Wtorek, 5 czerwca 2018

 Trwają pracę przy realizacji projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Cieniawa

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Cieniawa

Wtorek, 22 maja 2018

- Okres realizacji inwestycji od dnia 20.11.2017 do 15.12.2018.

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego ZWIK

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego ZWIK

Wtorek, 22 maja 2018

Oddano do użytku inwestycję: Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Wodociągów I kanalizacji Gminy Grybów, zlokalizowanego na dz. Nr 518/1 w m. Biała Niżna.

Remont dróg gminnych

Remont dróg gminnych

Środa, 25 kwietnia 2018

Zostały zakończone prace związane z remontem dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych. Wykonano niespełna 3000mb nowych nawierzchni bitumicznych.

Biała Niżna budowa trasy sportowo-rekreacyjnej

Biała Niżna budowa trasy sportowo-rekreacyjnej

Środa, 25 kwietnia 2018

Trwają prace związane z budową trasy sportowo rekreacyjnej w miejscowości Biała Niżna. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na działkach zlokalizowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 981 oraz linią kolejową Tarnów – Leluchów. Trasa rekreacyjna będzie posiadała nawierz

Ziemia Grybowska na rowerze - Okrężny szlak rowerowy

Ziemia Grybowska na rowerze - Okrężny szlak rowerowy

Piątek, 9 lutego 2018

Ziemia Grybowska na rowerze - mapa i przewodnik mobilny GPS na telefony komórkowe Ziemię Grybowską i Grybów przecinają od 2009 roku dwa szlaki rowerowe, stanowiące trasy łącznikowe Karpackiego Szlaku Rowerowego. Pierwszy to Królewsk

Projekt:

Projekt:"Okrężny Szlak Rowerowy"

Środa, 29 listopada 2017

Gmina Grybów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1.4 Tytuł projektu: Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w gminie Grybów poprzez budowę tras turystycznych