Deklaracja 2020

Wójt Gminy Grybów informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości chcących skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za kompostowanie, zostało uruchomione według poniższej instrukcji.

Termin przyjmowania deklaracji ustala się do dnia 08.05.2020.

Instrukcja przesyłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

 1. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarwanie odpadami komunalnymi należy pobrać  ze strony internetowej:

Linki do pobrania formularzy:

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - aktywny pdf
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2020.2197) do wypełnienia na komputerze

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - do wypełnienia ręcznego
 

2. Formularz można wypełnić po pobraniu pliku komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

3. Wypełniony ręcznie formularz deklaracji podpisujemy i składamy w siedzibie Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów lub wysyłamy listownie na adres Urzędu Gminy.
Można go również zeskanować lub sfotografować i przesłać pocztą elektroniczną  na adres: ug@gminagrybow.pl  - pod warunkiem, że oryginał zostanie przesłay listownie na adres Urzędu w terminie późniejszym.

4.Posiadając ważny kwalifikowany certyfikat (zwany podpisem elektronicznym) lub aktywny profil zufany możemy deklarację przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminagrybow.pl
lub
-poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki /UGGrybow/skrytka
w formie pisma ogólnego z załączonym podpisanym elektronicznie formularzem deklaracji.

5. Przed elektronicznym wysłaniem deklaracji należy ją elektronicznie podpisać:

- podpisujemy ceftyfikatem kwalifikowanym z użyciem dedykowanej aplikacji i załączamy podpisany plik do pisma ogólnego i wysyłamy go poprzez EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres ug@gminagrybow.pl

- podpisujemy profilem zufanym na stronie www.gov.pl LINK i zapisujemy podpisaną deklarację plik

6. Jak uzyskać profil zufany? LINK  

 

INFORMACJE DODATKOWE

Nasz adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie www.epuap.gov.pl   /UGGrybow/skrytka

Bezpośredni LINK do formularza pisma ogólnego ESP Urzędu Gminy w Grybowie 

Podpisywanie dokumentu z użyciem profilu zaufanego

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Formularze do pobrania:

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - aktywny pdf
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2020.2197)
do wypełnienia na komputerze

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - do wypełnienia ręcznego
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2020.2197)

  Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2016 /plik pdf/
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2016.1977)