e-deklaracja

 

Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi drogą elektroniczną

 

Uprzejmie informujemy,iż można przesyłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną.

Aktywną deklarację zamieszczoną poniżej należy  wypełnić i przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP  www.epuap.gov.pl

W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkowanika na platformie ePUAP oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego.

 

Nasz adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:  /UGGrybow/skrytka

 

Bezpośredni LINK do formularza pisma ogólnego ESP Urzędu Gminy w Grybowie 

 

Aktywne formularze:

 Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2016 /plik pdf/
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2016.1977)