Deklaracja 2020

8.04.2020: W związku z przeciążeniem internetu i serwerów obsługujących platforme EPUAP mogą wystąpic problemy z podpisaniem i przesłaniem deklaracji. W przypadku niemożności elektronicznego przesłania deklaracji proszę o przesłanie listowne lub złożenie w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Grybów informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości chcących skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za kompostowanie, zostało uruchomione według poniższej instrukcji.

Termin przyjmowania deklaracji ustala się do dnia 08.05.2020

Instrukcja przesyłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

 1. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarwanie odpadami komunalnymi należy pobrać  ze strony internetowej:

Linki do pobrania formularzy:

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - aktywny pdf
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2020.2197) do wypełnienia na komputerze

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - do wypełnienia ręcznego
 

2. Formularz można wypełnić po pobraniu pliku komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

3. Wypełniony ręcznie formularz deklaracji podpisujemy i składamy w siedzibie Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów  (przy wejściu gównym znajduje się skrzynka podawcza, w której należy umieszczać składane dokumenty) lub wysyłamy listownie na adres Urzędu Gminy.
 

4.Posiadając ważny kwalifikowany certyfikat (zwany podpisem elektronicznym) lub aktywny profil zufany możemy deklarację przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminagrybow.pl
lub
-poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki /UGGrybow/skrytka
w formie pisma ogólnego do podmiotu publicznego (LINK)  z załączonym podpisanym elektronicznie formularzem deklaracji.

5. Przed elektronicznym wysłaniem deklaracji należy ją elektronicznie podpisać:

- podpisujemy ceftyfikatem kwalifikowanym z użyciem dedykowanej aplikacji i załączamy podpisany plik do pisma ogólnego i wysyłamy go poprzez EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres ug@gminagrybow.pl

- podpisujemy profilem zufanym na stronie www.gov.pl LINK i zapisujemy podpisaną deklarację plik

i załączamy podpisany plik do pisma ogólnego i wysyłamy go poprzez EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres ug@gminagrybow.pl

6. Jak uzyskać profil zufany? LINK  

 

INFORMACJE DODATKOWE

Nasz adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie www.epuap.gov.pl   /UGGrybow/skrytka

Bezpośredni LINK do formularza pisma ogólnego ESP Urzędu Gminy w Grybowie 

Podpisywanie dokumentu z użyciem profilu zaufanego

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Formularze do pobrania:

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - aktywny pdf
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2020.2197)
do wypełnienia na komputerze

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/ - do wypełnienia ręcznego
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2020.2197)

  Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2016 /plik pdf/
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2016.1977)