Kwalifikacja wojskowa zakończona!

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie, które zawiesza prowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.(Dz.U. z 13.03.2020 poz.423) Na mocy nowych przepisów kwalifikacja została zakończona w piątek,13 marca, a wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Nowe wezwania na kwalifikację zostaną wydane w 2021 roku.