Lista organizacji biorących udział w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Grybów

Lista organizacji biorących udział w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Grybów, których realizację w roku 2020 wspiera Gmina Grybów.

 

Lp.

Nazwa organizacji

OBSZAR – UPOWSZECHNIANIE KULTURY

1.

Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro

2.

Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia”

OBSZAR – OCHRONA ZDROWIA

1.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

OBSZAR – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

1.

Grybowski Klub Abstynenta „Stara Plebania”

OBSZAR – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.

Klub Sportowy „Orzeł” Ptaszkowa

2.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

3.

Klub Sportowy „Kolejarz” Stróże

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Biała Niżna

5.

Parafialny Klub Sportowy „Jaworze” (dwie oferty)

6.

Uczniowski Klub Sportowy „GLADIATOR” w Binczarowej

OBSZAR - TURYSTYKA

1.

Parafialny Klub Sportowy „Jaworze”