Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Grybów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Grybów, których realizację w roku 2020 wspiera Gmina Grybów oraz ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grybów w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku.

Załączniki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Grybów, których realizację w roku 2020 wspiera Gmina Grybów - plik pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: Ogłoszenia o naborze do Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grybów w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku - plik pdf

 

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) pobierz doc (word)

 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) pobierz pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - plik doc (word)

 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - plik pdf