Dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Informujemy, że w 2020 roku mieszkańcy Gminy Grybów będą mogli ubiegać się o dotację na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, solarnych lub pomp ciepła.

            Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii w roku 2020 zostanie ogłoszony w lutym.

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o dotację znajdują się  w BIP Urzędu Gminy Grybów pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,1700938,uchwala-nr-xiii1212019-rady-gminy-grybow-z-dnia-12-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udz.html