Wiejsko – Parafialny Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Krużlowej kończy działalność

 

Wiejsko – Parafialny Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Krużlowej kończy działalność

 

  Walne Zebranie  Członków -  Wiejsko Parafialnego Klubu Sportowego „SOKOŁ” w Krużlowej – podjęło Uchwałę o rozwiązaniu  klubu sportowego.

     Walne zebranie powołało likwidatorów  i zobowiązało ich do przeprowadzenia procesu likwidacji, aż do wykreślenia  klubu z ewidencji Sądu.Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  Klub funkcjonował od 2001 roku prowadząc działalność sportową z szczególnym naciskiem na sekcję - piłka nożna. W klubie ćwiczyło około 80 zawodników w drużynach; trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów i seniorów. Klub brał  czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym, patriotycznym i społecznym na terenie  Krużlowej, Starej Wsi i Chodorowej. Był organizatorem akcji oddawania krwi, zawodów sportowych, festynów.Prowadził działalność promocyjną Gminy Grybów.