Konsultacje społeczne STATUTY SOŁECTW

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw z terenu Gminy Grybów

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Grybów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Grybów - w dniach od 14 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. odbywały się konsultacje projektów statutów poszczególnych sołectw wchodzących w skład Gminy Grybów.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęły dwie uwagi mieszkańca Gminy Grybów do projektu statutu sołectwa Ptaszkowa (jak w załączonym formularzu uwag/opinii), które uwzględniono i zmieniono brzmienie paragrafów, których uwagi dotyczyły w projektach statutów wszystkich sołectw.