Harmonogram pracy leśniczego czerwiec 2019

 
 Harmonogram pracy Leśniczego B.Lizoń (czerwiec 2019)

 

Nadleśniczy  Nadleśnictwo Nawojowa, na podstawie porozumienia z Starostą  Nowosądeckim,   sprawuje  nadzór  nad gospodarką leśną w lasach  nie  stanowiących  własności  Skarbu  Państwa  w  zasięgu  terytorialnym Nadleśnictwa tj. na  pow. 7760 ha.

W imieniu Nadleśniczego bezpośredni  nadzór  w  terenie, polegający  między innymi  na:
- wyznaczaniu  drzew  do  wyrębu na  (podstawie  wniesionych  podań-wniosków właścieli)

- wydawanie  decyzji  na  pozyskanie  drewna

- legalizację  ściętego  drewna  (onumerowanie  i ocechowanie  przy pniu)

- wydawanie  świadectw legalności pozyskanego  drewna

sprawuje  dwóch  leśniczych  - Specjalistów  Służby  Leśnej  ds. lasów nie stanowiących własności  Skarbu Państwa,  w  dwóch  obwodach  nadzorczych:  

Obwód Grybów, w skład  którego wchodzą:  

- Gmina Grybów – wsie (obręby): Florynka, Wawrzka, Kąclowa, Biała Niżna, Siołkowa, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa

- Miasto Grybów – całe.

- Gmina  Kamionka Wielka – wsie (obręby) – Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Królowa Polska, Królowa Górna, Mystków, Mszalnica, Bogusza

 

Kontakt do leśniczych ds. lasów nadzorowanych:

Obwód nadzorczy Grybów:

leśniczy Bronisław Lizoń - tel. domowy: 18 445 60 19, Tel. kom.: 728 984 835