Harmonogram pracy leśniczego styczeń 2019 28-12-2018

 
 Harmonogram pracy Leśniczego B.Lizoń (styczeń 2019)

 

 

 

  Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa, na podstawie porozumienia z Starostą  Nowosądeckim,   sprawuje  nadzór  nad gospodarką leśną w lasach  nie  stanowiących  własności  Skarbu  Państwa  w  zasięgu  terytorialnym Nadleśnictwa tj. na  pow. 7770 ha.

W imieniu Nadleśniczego bezpośredni  nadzór  w  terenie, polegający  między innymi  na:

- wyznaczaniu  drzew  do  wyrębu na  (podstawie  wniesionych  podań-wniosków właścieli)

- wydawanie  decyzji  na  pozyskanie  drewna

- legalizację  ściętego  drewna  (onumerowanie  i ocechowanie  przy pniu)

- wydawanie  świadectw legalności pozyskanego  drewna

sprawuje  dwóch  leśniczych  - Specjalistów  Służby  Leśnej  ds. lasów nie stanowiących własności  Skarbu Państwa,  w  dwóch  obwodach  nadzorczych:  

1. obwód Florynka  - w skład  którego wchodzą:  

- Gmina Łabowa  -  cała;

- Gmina  Krynica Zdrój – obręby: Berest,  Pioruna,  Polany;

- Gmina  Kamionka  Wielka – obręby: Bogusza;

- Gmina  Grybów – obręby: Biała  Niżna, Binczarowa, Chodorowa, Florynka,Kąclowa, Króżlowa Niżna, Króżlowa Wyżna, Siołkowa, Stara  Wieś, Wawrzka.

2. obwód Kamionka  Wielka - w skład  którego wchodzą:  

- Gmina  Nawojowa  - cała;

- Gmina Kamionka  Wielka – obręby: Kamionka Mała,  Kamionka Wielka,  Królowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica, Mystków;

- Gmina  Grybów – obręby: Biała  Cieniawa, Ptaszkowa;

- Miasto Grybów – całe.