Informacja o wynikach konsultacji społecznych 02-07-2018

 Informacja o wynikach konsultacji społecznych dot. projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok

 W dniach od 6 lipca 2018 roku do 23 lipca 2018 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami na 2019 rok.

Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag.

 

 

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu z organizacjami pozarzqdowymi

                    oraz innymi podmiotami