Wyniki konkursu ofert 13-02-2018

Wójt Gminy Grybów w zarzadzeniu Nr 15 z dnia 8 lutego 2018 roku ogłosił na podstawie protokołu Komisji rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Gminy grybów na rok 2018.