Placówki oświatowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej
33-330 Grybów Biała Niżna 495
dyrektor mgr Bożena Sekuła
tel: 18 445-07-27
http://www.sp.bialanizna.pl/ email: szkola.biala@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Binczarowej
33-332 Florynka Binczarowa 26
dyrektor mgr Wiesław Szczepanek
tel: 18 447-18-58
www.binczarowa.szkolnastrona.pl email: sekretariat@binczarowa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Cieniawie
33-333 Ptaszkowa Cieniawa 140
dyrektor mgr Agata Brożek
tel: 18 445-31-45
http://spcieniawa.szkolnastrona.pl email: spcieniawa@planty.pl

Szkoła Podstawowa we Florynce
33-332 Florynka 64
dyrektor mgr Małgorzata Strytyńska
tel: 18 447-16-22
http://www.spflorynka.pl/  email: zs.florynka@interia.pl

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku
33-331 Stróże Gródek 38
dyrektor mgr Barbara Koszyk
tel: 18 447-42-11
http://www.spgrodek.gminagrybow.pl/ email: sp_grodek@interia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej
33-330 Grybów Kąclowa 280
dyrektor mgr Zenon Groń
tel: 18 447-23-61
 http://www.zsp-kaclowa.pl/ email: zsp.kaclowa@interia.pl

Szkoła Podstawowa w Krużlowej Wyżnej
33-325  Krużlowa Wyżna 205
dyrektor mgr Stanisław Wanatowicz
tel: 18 445-19-23
http://spkruzlowa.szkolnastrona.pl email: spkruzlowa@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks.Jana Balickiego w Polnej
33-331 Stróże Polna 30
dyrektor mgr Dorota Wiatr
tel: 18 447-27-81
http://sppolna.gminagrybow.pl/ email: sp_polna@poczta.fm
 

Szkoła Podstawowa im.Władysława Jagiełły Nr 1 w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa 406
dyrektor mgr Urszula Zaber
tel: 18 445-17-28
http://www.sp1ptaszkowa.gminagrybow.pl/ email: sp1ptaszkowa@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa 495
dyrektor mgr Magdalena Giera
tel: 18 445-17-77
www.zsp.ptaszkowa.pl email: szkola2@poczta.onet.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej
33-330 Grybów Siołkowa 300
dyrektor mgr Jolanta Dróżdż
tel: 18 445-01-63
http://www.szkola.siolkowa.eu/ email: siolkowa@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
33-330 Grybów Stara Wieś 162
dyrektor mgr Jan Kmak
tel: 18 445-19-25
http://www.spstarawies.szkolnastrona.pl/ email: sp_starawies@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżach
33-331 Stróże 396
dyrektor mgr Piotr Nowak
tel: 18 445-18-23
http://www.spchrobry.stroze.com/ email: strozesp@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa we Wawrzce
33-332 Florynka Wawrzka 61
dyrektor mgr Maria Święs
tel: 18 447-16-67
http://www.spwawrzka.szkolnastrona.pl/  email: wawrzka1@interia.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wyskitnej
33-331 Stróże Wyskitna 44
dyrektor mgr Urszula Grzesiak
tel: 18 447-27-80
http://www.sp.wyskitna.pl email: sp_wyskitna@interia.pl