GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów

telefon: 18 445 38 35, 18 442 42 45

e-mail gokgbp@op.pl

Dyrektor Maria Majcher

Główny Księgowy Anna Kiełbasa

PROJEKT: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu „Binczarowianie”
 

Wartość projektu                                 34.884,00 zł.

Wartość dofinansowania                     18.685,52 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętych PROW 2007 – 2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja odpowiedzialna za treść publikacji – Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie
 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi 11 filii działających w następujących miejscowościach:

GOK Filia Binczarowa

Instruktorem filii jest Anna Radzik .

Przy placówce działają amatorski teatr młodzieżowy, zespół teatralno obrzędowy, koła zainteresowań

Godziny otwarcia

poniedziałek,wtorek,środa,piątek,sobota      15.00 - 19.00

GOK Fila Cieniawa 

Instruktorem filii jest Irena Miczołek.

Przy placówce działają: zespół teatralno obrzędowy, koła zainteresowań.

Godziny otwarcia:

wtorek,środa,czwartek,sobota   17.00 - 21.00

GOK Fila Florynka

Starszym Instruktorem filii jest Andrzej Szafrański

Przy placówce działa orkiestra dęta, zespół teatralno obrzędowy,

Telefon 18 442 67 60, internet

Godziny otwarcia

poniedziałek,wtorek,piątek,sobota,niedziela    17.00 - 21.00

GOK Fila Gródek

 Instruktorem filii jest Józefa Krok.

Przy placówce działają : zespół teatralno obrzędowy, koła zainteresowań, kawiarenka internetowa,

telefon 18 447 43 95

Godziny otwarcia placówki

poniedziałek - piątek   16.30 - 20.30 

GOK Fila Kąclowa

Instruktorem Filii jest Tadeusz Matuła.

Przy placówce działają: zespół teatralno obrzędowy, zespół dziecięcy „Wesołe Nutki”, koła zainteresowań, istnieje izba regionalna.

Godziny otwarcia:

poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek           14.30 - 18.30

GOK Fila Krużlowa Wyżna

 Instruktorami filii są: Ewa Gołyźniak i Roman Kwoka

Przy placówce działają: zespół teatralno obrzędowy, zespół regionalny „Krużlowianie”, zespół muzyczny „PRESTO”, orkiestra dęta i koła zainteresowań.

Godziny otwarcia

   poniedziałek                             17.00 - 21.00
   wtorek                                       16.00 - 20.00 
   czwartek,sobota,niedziela     17.00 - 21.00

GOK Fila Polna

Instruktorem Filii jest  Anna Szura

Przy placówce działają : zespół teatralno obrzędowy, kółka zainteresowań w tym kółko plastyczne origami i bibułkarstwa, posiada dostęp do internetu.

tel. 18 447 25 03

Godziny otwarcia

poniedziałek, piatek             12.30 - 16.30
wtorek,czwartek, sobota     16.00 - 20.00

GOK Fila Ptaszkowa

Instruktorem filii jest Magdalena Motyka

Przy placówce działają orkiestra dęta i chór mieszany prowadzony przez Pana Stanisława Króla, zespól teatralno obrzędowy, kawiarenka internetowa, kółka zainteresowań, prowadzone są lekcje gry na instrumentach muzycznych

Telefon 18 445 17 94

Godziny otwarcia

Wtorek               16.00  -  20.00
Środa                14.50  -  16.50
Piątek                14.00  -  18.00
Sobota              14.00  -   18.00

GOK Fila Stara Wieś

Instruktorem Filii jest Stanisława Mikulska

Przy placówce działają: zespół teatrlano obrzędowy, kółka zainteresowań , prowadzone są lekcje gry na instrumentach.

Godziny otwarcia

wtorek, środa                     17.00 - 21.00
czwartek                              14.00 - 18.00
piątek, niedziela                17.00 - 21.00
 

GOK Fila Siołkowa

Instruktorem filii jest  Paweł Rola

Przy placówce działają: orkiestra dęta , chór męski „Siołkowianie”, zespół teatralno obrzędowy, prowadzone są lekcje gry na instrumentach muzycznych

Telefon 18 445 22 49

Godziny otwarcia

   poniedziałek    15.00 - 21.00
   wtorek               15.00 - 21.00
   środa                11.00 - 17.00
   piątek                11.00 - 17.00
   niedziela            8.00 - 14.00