placowki1

 Placówki Oświatowe Gminy Grybów

PROJEKTY EDUKACYJNE 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej
33-330 Grybów Biała Niżna 495
dyrektor Bozena Sekuła
tel: 18 445-07-27
http://www.sp.bialanizna.pl/ email: szkola.biala@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Binczarowej
33-332 Florynka Binczarowa 26
dyrektor Adam Skwarło
tel: 18 447-18-58
www.binczarowa.szkolnastrona.pl

email: sekretariat@binczarowa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Cieniawie
33-333 Ptaszkowa Cieniawa 186
dyrektor Janusz Kruczek
tel: 18 445-31-45
http://www.spcieniawa.planty.pl/ email: spcieniawa@planty.pl

Szkoła Podstawowa we Florynce
33-332 Florynka 64
dyrektor Małgorzata Strytyńska
tel: 18 447-16-22
http://www.sp.florynka.szkolnastrona.pl/ email: sp_florynka@grybow.iap.pl

Szkoła Podstawowa w Gródku
33-331 Stróże Gródek 38
dyrektor Barbara Koszyk
tel: 18 447-42-11
http://www.spgrodek.gminagrybow.pl/ email: sp_grodek@grybow.iap.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej
33-330 Grybów Kąclowa 280
dyrektor Zenon Groń
tel: 18 447-23-61
 http://www.zsp-kaclowa.pl/ email: kaclowa@poczta.fm

Szkoła Podstawowa w Krużlowej Wyżnej
33-330 Grybów Krużlowa Wyżna 205
dyrektor Stanisław Wanatowicz
tel: 18 445-19-23
http://www.sp.kruzlowa.pl 
email: spkruzlowa@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Polnej
33-331 Stróże Polna 30
dyrektor Dorota Wiatr
tel: 18 447-27-81
http://szppolna.republika.pl
email: sp_polna@poczta.fm
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa 406
dyrektor Beata Wajdzik
tel: 18 445-17-28
http://www.sp1ptaszkowa.gminagrybow.pl/ email: sp1ptaszkowa@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa 495
dyrektor Barbara Siedlarz
tel: 18 445-17-77
http://zspptaszkowa.republika.pl/ email: szkola2@poczta.onet.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej
33-330 Grybów Siołkowa 300
dyrektor Jolanta Dróżdż
tel: 18 445-01-63
http://www.szkola.siolkowa.eu/ email: siolkowa@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
33-330 Grybów Stara Wieś 162
dyrektor Jan Kmak
tel: 18 445-19-25
http://www.spstarawies.szkolnastrona.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżach
33-331 Stróże 396
dyrektor Piotr Nowak
tel: 18 445-18-23
http://www.spchrobry.stroze.com/ email: strozesp@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa we Wawrzce
33-332 Florynka Wawrzka 61
dyrektor Maria Święs
tel: 18 447-16-67
http://www.spwawrzka.gminagrybow.pl/

Szkoła Podstawowa w Wyskitnej
33-331 Stróże Wyskitna 148
dyrektor Urszula Grzesiak
tel: 18 447-27-80
http://www.sp.wyskitna.pl email: szkola.wyskitna@interia.pl

Gimnazjum w Białej Niżnej
33-330 Grybów
dyrektor Agata Olbrycht
tel: 18 447-16-22
http://gimnazjumbiala.freehost.pl/ email: gimnazjum.bn@interia.pl

Gimnazjum we Florynce
33-332 Florynka
dyrektor Jerzy Krok
tel: 18 447-36-59
http://gimnazjumweflorynce.strefa.pl/ email: gim_florynka@grybow.iap.pl

Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej
33-330 Grybów
dyrektor Anna Kołsut
tel: 18 445-13-05
http://www.gimkruzlowa.iap.pl/ 
email: kruzlowa@poczta.onet.pl

Gimnazjum w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa
dyrektor Agata Brożek
tel: 18 445-17-28
http://www.gmptaszkowa.gminagrybow.pl/ email: gimptasz@op.pl

Gimnazjum w Stróżach
33-331 Stróże
dyrektor Wiesław Szczepanek
tel: 18 548-32-70
http://www.gimnazjum.stroze.com/ email: gim_stroze@iap.pl