Utrzymanie psa rasy agresywnej

Opis sprawy 
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Kogo dotyczy
 
Osób ubiegających się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny.

Wymagane dokumenty 

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
2.Kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę (metryka, rodowód, świadectwo szczepienia psa).

Opłaty 
opłata skarbowa  za zezwolenie 82,00 zł

Jednostka/osoba odpowiedzialna 
Inspektor Jacek Marczyk 
pokój nr 1 parter 
tel.  18 448-42-23 
        
18 448-42-24 


Miejsce składania dokumentów
 
  Urząd Gminy w Grybowie 
  ul. Jakubowskiego 33 
  33-330 GRYBÓW 
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy
 
do 30 dni

Podstawa prawna
 
Art. 10 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. Nr 111 poz. 724 wraz z późniejszymi zmianami / Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.12.1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy /Dz. U. Nr 159 poz. 1051/.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia stronie.
Uwagi i dodatkowe informacje

WYKAZ RAS PSÓW UNZANYCH ZA AGRESYWNE
§ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy ( Dz. U. Nr 159, poz. 1051)

 
  Amerykański pit bull terrier 
  Perro de Presa Mallorquin 
  Buldog amerykański 
  Dog argentyński 
  Perro de Presa Canario 
  Tosa inu 
  Rottweiler 
  Akbash dog 
  Anatolian karabash 
  Moskiewski stróżujący 
  Owczarek kaukaski

Formularze/ Wnioski do pobrania: