Wydanie zaświadczenia

 

Opis sprawy
 wydanie zaświadczenia

Kogo dotyczy

składający wniosek

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty


Jednostka/osoba odpowiedzialna

  Geodezja i gospodarka gruntami 
   pok 16 I piętro
  Tel. 18 448-42-21
  18 445-02-04 w.125   `

Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Formularze/ Wnioski do pobrania: