Nadanie numeru porządkowego

Opis sprawy
  Ustalenie numeru porządkowego budynku

Kogo dotyczy

   składający wniosek - właściciel budynku lub jego pełnomocnik

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
2. Kopia may zasadniczej, ewidencyjnej (z naniesionym budynkiem), z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania terenu

Opłaty
nie pobiera się

Jednostka/osoba odpowiedzialna

  Geodezja i gospodarka gruntami 
   pok 16 I piętro
  Tel. 18 448-42-20(21)
  18 445-02-04 w.125   `

Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy

 do 30 dni

Podstawa prawna

art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy


Uwagi i dodatkowe informacje

Formularze/ Wnioski do pobrania: