Wypisy z ewidencji gruntów i budynków

Opis sprawy
  Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Kogo dotyczy

   składający wniosek - właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków

Opłaty
50 zł z każdą pozycję rejestrową

Jednostka/osoba odpowiedzialna

  Geodezja i gospodarka gruntami 
   pok 16 I piętro
  Tel. 18 448-42-20(21)
  18 445-02-04 w.125   `

Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy

 do 7 dni

Podstawa prawna
art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami)
oraz porozumienie zawarte w 11 marca 1993r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Nowym Sączu a Zarządem Gminy Grybów (Dz.Urz.Woj Nowosądeckiego Nr 13/93 poz.13 z późniejszymi zmianami

Tryb odwoławczyUwagi i dodatkowe informacje

 

Formularze/ Wnioski do pobrania: