Wypisy/wyrysy

Opis sprawy
 Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów  

Kogo dotyczy

 składającego wniosek 

Wymagane dokumenty

 - kserokopia mapy ewidencyjnej

Opłaty

WYPIS - do 5 stron 30zł,
                powyżej 5 stron - 50zł
WYRYS - 20zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu stronę

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Inwestycji
I piętro pok. nr 13
tel. 18 448 42 30
18 445-02-04 wew. 115

Miejsce składania dokumentów
  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy
do 30 dni
Podstawa prawna

art. 30 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz 199)
Tryb odwoławczy
brak
Uwagi i dodatkowe informacje

 

Formularze/ Wnioski do pobrania: