Statystyki

dane wg stanu na 31 maja 2017

Dane statystyczne Gminy Grybów

 1. Statystyka dotycząca mieszkańców

  Liczba mieszkańców:   25.232
w tym kobiet:   12.586
mężczyzn:   12.646
gospodarstw domowych 5.221

 

  Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa

  

Miejscowość Ulica Liczba
domów osób kobiet mężczyzn
BIAŁA NIŻNA   611 2757 1399 1358
BINCZAROWA   275 1430 676 754
CHODOROWA   48 274 130 144
CIENIAWA   345 1624 817 807
FLORYNKA   316 1701 849 852
GRÓDEK   241 1164 577 587
KĄCLOWA   472 2446 1219 1227
KRUŻLOWA NIŻNA   208 988 489 499
KRUŻLOWA WYŻNA   291 1489 761 728
POLNA   225 1075 545 530
PTASZKOWA   717 3285 1665 1620
SIOŁKOWA   439 2106 1041 1065
STARA WIEŚ   221 1055 514 541
STRÓŻE   572 2640 1343 1297
WAWRZKA   93 532 254 278
WYSKITNA   147 666 307 359
RAZEM   5221 25232 12586 12646

 

 

   Liczba mieszkańców wg wieku

 

 

2. Powierzchnia w ha:

powierzchnia administrowanego terenu:     15.318 ha
powierzchnia lasów:   4830 ha
powierzchnia użytków rolnych: 9423 ha
powierzchnia gruntów ornych: 3391 ha
powierzchnia łąk: 6032 ha
powierzchnia pastwisk: 1113 ha
powierzchnia sadów: 221 ha
liczba gospodarstw rolnych: 3014