Mienie komunalne

mgr inż. Paweł Żarnowski
Urząd Gminy w Grybowie 
ul. Jakubowskiego 33  
Geodezja i gospodarka gruntami  
 pok 16 I piętro 
  Tel. 18 448-42-20  18 448-42-21
  18 445-02-04 w.125   `


Kompetencje i zadania:

  • Całokształt spraw związanych z ewidencją, dzierżawą i zbyciem mienia komunalnego.
  • Prowadzenie ewidencji mienia Urzędu Gminy.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych lub budynków i lokali mieszkalnych
Dzierżawa/wynajem  nieruchomości gruntowych