Dowody osobiste, wojskowość


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 6 parter
tel. 18 445 01 11

18 445-02-04 wew. 114

Kompetencje i zadania:

1. Całokształt spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
2. Prowadzenie spraw związanych z obronnością Państwa.
3. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o informacjach niejawnych.

Wydanie dowodu osobistego