Ewidencja działalności gospodarczej


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 1 parter
tel. 18 448-42-23
 
Kompetencje i zadania:
  • Całokształt spraw związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji i nadzorowania działalności gospodarczej na terenie Gminy.  

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Oświadczenie o wysokości rocznej sprzedaży napojów alkoholowych

 Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Przewodnik Przedsaiębiorców korzystających ze środowiska