Leśnictwo

Inspektor Jacek Marczyk
Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 1 parter
tel. 18 448-42-23  18 448-42-42

Kompetencje i zadania:

  • Całokształt spraw związanych z gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, współpraca z Nadleśnictwami w tym zakresie.
  • Organizowanie prac zadrzewieniowych.
  • Wydawanie zezwoleń na ścinkę drzew.