Rolnictwo

Inspektor Jacek Marczyk
Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 1 parter
tel.  18 448-42-23 
        
18 448-42-24

Kompetencje i zadania:

  • Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.
  • Nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą.
  • Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub zgłaszaniu zachorowań zwierząt na chorobę zaraźliwą. Działanie na rzecz likwidacji chorób i ich skutków.
  • Prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
  • Prowadzenie resortowych badań statystycznych.

Współpraca z gminną spółką wodną i Zarządem Spółek Wodnych.

 

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną