Ewidencja ludności


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 6 parter
tel. 18 445 01 11

       18 445 02 04 wew. 114

Kompetencje i zadania:

  • Całokształt prac związanych z ewidencją ludności.
  • Organizowanie prac statystycznych związanych ze spisem ludności.

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców