Świadczenia rodzinne

  

Rodzina 500 plus – świadczenie wychowawcze

Program "Dobry start"

Świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

* * *

Informujemy, że z dniem 1 stycznia br Referat Świadczeń Rodzinnych został wcielony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- znajduje się w pok 4 i 5 na parterze Urzędu Gminy w Grybowie. Przyjmuje strony poniedziałek - piątek w godzinach 7.15 - 15.15.