Geodezja i gospodarka gruntami


Urząd Gminy w Grybowie 
ul. Jakubowskiego 33  
Geodezja i gospodarka gruntami  
 pok 16 I piętro 
  Tel. 18 448-42-20 (21)
  18 445-02-04 w.125   `

Kompetencje i zadania:

  • Wykonywanie zadań powierzonych na mocy porozumień pomiędzy Wójtem Gminy, a Starostą Nowosądeckim.
  • Wykonywanie zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami będących w kompetencji Gminy.
  • Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z mieniem komunalnym Gminy.
  • Prowadzenie rejestru numeracji budynków.

Podział nieruchomości
Wypisy z operatu ewidencji gruntów
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wydanie zaświadczenia o własności gospodarstwa rolnego