Straże pożarne


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
II piętro
tel. 18 445 38 35 lub 18 448 42 45

Kompetencje i zadania:

-Całokształt spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi , Oddziałem Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Grybowie  w tym zakresie .
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , rozliczenie dotacji przekazanych na remonty  obiektów zabytkowych ,
- realizacja  i rozliczenie gminnych imprez sportowych ,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – w tym przygotowanie dokumentacji dot. otwartych konkursów na realizację zadań przez stowarzyszenia , rozliczenie dotacji .