Biuro Rady


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 15 I piętro
tel.
18 448-42-15      
18 445-02-04 wew. 117


Kompetencje i zadania:

  • Obsługa Rady Gminy, Komisji Rady.
  • Rejestrowanie uchwał, wniosków, interpelacji.
  • Udział w przygotowaniu projektów uchwał.
  • Kompletowanie dokumentów pracy Rady Gminy.
  • Obsługa samorządów wsi.
  • Przygotowanie i edycja materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.