Kancelaria


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 10 I pietro
tel. centrala:  445 02 04
fax 445 04 02   fax całodobowy   18 541-76-32

Kompetencje i zadania:

Prowadzenie obsługi biurowej i sekretarskiej Wójta i Zastępcy Wójta Gminy.
Ustalanie treści, zamawianie i ewidencja pieczęci urzędowych.
Prowadzenie archiwum.
Zamawianie i rozprowadzanie wydawnictw rządowych, prasy i druków urzędowych.
Prowadzenie dziennika podawczego.
Organizowanie pracy związanej z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
Obsługa poczty elektronicznej.