Kadry

Inspektor Zofia Janus
Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 17 I piętro 
tel. 
18 445-02-04 wew. 118 
      18 448 42 13

Kompetencje i zadania:

  • Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, z wyłączeniem bibliotek, domów kultury, szkół, gimnazjów.
  • Prowadzenie spraw z zakresu emerytur i rent kapitału początkowego.
  • Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
  • Prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami.
  • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
  • Opracowywanie wraz z Sekretarzem Gminy zakresy czynności Kierowników Referatów samodzielnych stanowisk pracy.
  • Dbałość o dyscyplinę pracy.
  • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i czasu pracy.
  • Prowadzenie całości dokumentacji z zakresu planowania i wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych.
  • Prowadzenie ewidencji umów cywilno - prawnych dotyczących używania przez pracowników i kierowników organizacyjnych Gminy pojazdów własnych do celów służbowych.