Referat Budownictwa i Inwestycji


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
I piętro pok. nr 13
tel. 18 448 42 30
18 445-02-04 wew. 115

Kompetencje i zadania:
- Całokształt spraw związanych z planowaniem przestrzennym
- Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Grybów
- Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP Gminy Grybów
- Wydawanie postanowień opiniujących projekt podziału nieruchomości zgodnie z MPZP Gminy Grybów
- Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych
- Prowadzenie inwestycji gminnych


1.Wypis i wyrys miejscowego z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2.Wydanie zaświadczeń o zgodności z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów