Jak załatwić sprawę?

Wychodząc naprzeciwko rosnącemu postępowi cywilizacyjnemu, jak i możliwości szybszego załatwiania spraw przez mieszkanców Gminy, zamieściliśmy na naszych stronach internetowych tok postepowania spraw wraz z opisem które można załatwiać w Urzedzie Gminy.

Znajdują się tam:

  • Zwięzły opis usługi
  • Podstawa prawna
  • Miejsce załatwienia sprawy i telefon kontaktowy
  • Wymagane dokumenty
  • Formularze
  • Ewentualne opłaty
  • Czas załatwienia sprawy
  • Inne istotne informacje

 

Referat Finansowo - Budżetowy

Referat Oświaty 

Referat Budownictwa i Inwestycji

Kadry

Kancelaria

Ochrona środowiska

Biuro samorządu

Straże pożarne

Obrona cywilna

Gminny Ośrodek Kultury

Geodezja i gospodarka gruntami

Świadczenia rodzinne

Ewidencja ludności

Rolnictwo

Leśnictwo

Ewidencja działalności gospodarczej

Dowody osobiste, wojskowość

Mienie komunalne