Inni twórcy ludowi

 

Anna Mirek, Krużlowa Stanisław Świerczek, Gródek Roman Sekuła, Krużlowa