Orkiestra w Siołkowej

Orkiestra Dęta w Siołkowej została założona z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" w roku 1948. Jej inicjatorem i założycielem był członek ZMW "Wici" Stanisław Oleksy z przysiółka "Zagórze". Pierwszym dyrygentem orkiestry był Józef Fyda (klarnecista) i dyrygent przedwojennej Kapeli Miejskiej w Grybowie, po której rozwiązaniu część instrumentów przejęła orkiestra dęta z Siołkowej. W związku z ograniczoną liczbą instrumentów orkiestra liczyła początkowo 16 członków. Pieniądze na zakup instrumentów pozyskiwano z imprez rozrywkowych takich jak: festyny czy zabawy oraz ze składek członkowskich mieszkańców Siołkowej. Pierwsi członkowie orkiestry:

 • Józef Fyda - klarnet
 • Ludwik Podwika - klarnet
 • Franciszek Hotloś - klarnet
 • Sędzik Edward - flet
 • Franciszek Swięs - kornet
 • Stanislaw Swigut -kornet
 • Józef Jasiński - baryton
 • Jan Obrzut - bęben
 • Stanisław Podwika - czynele
 • Józef Petryla -bas b
 • Stanislaw Święs -bas f
 • Franciszek Petryla – alt

Wyżej wymienieni to "byli" członkowie przedwojennej Kapeli Miejskiej w Grybowie, kt6rzy stanowili trzon nowo założonej orkiestry. Pozostali to młodzi mieszkańcy Siołkowej, z którymi naukę rozpoczął kapelmistrz:

 • Stanisław Sędzik - trombon f
 • Kazimierz Sędzik - alt
 • Józef Święs - alt
 • Władyslaw Obrzut -trąba s
 • Marian Hotloś - alt
 • Stanisław Święs - bęben mały

Próby odbywały się 2 razy w tygodniu w godzinach od 21 do 24. Pierwsze nuty zostały odpisane od starej orkiestry z Ptaszkowej.

Pierwszy występ odbył się w dniu 30 kwietnia 1948 roku. Jak na warunki i możliwości orkiestry był to duży sukces. Sprawił on wiele radości mieszkańcom Grybowa i okolic, a dyrygentowi i orkiestrantom olbrzymią satysfakcję. Po występie orkiestra otrzymała od Gminnej Spółdzielni w Grybowie 1 beczkę piwa, 3 kg kiełbasy, 40 bułek i 2 litry wódki. Była to jedyna rekompensata za wkład pracy. W tych czasach orkiestra brała udział w takich uroczystościach jak: Święto Pracy, Święto Ludowe, 22 lipca oraz dożynkach.

Od pierwszego występu zaczyna się stopniowy rozrost orkiestry. Młodzi dzięki próbom stają się coraz wartościowszymi muzykantami. Przełomowym momentem w dziejach orkiestry był rok 1957. Ze stanowiska dyrygenta ustąpił Józef Fyda, pozostając nadal aktywnym członkiem orkiestry. Funkcję dyrygenta przejął Stanisław Sędzik, który miał już )odstawowe przygotowanie do prowadzenia orkiestry. Rozpoczął się nowy okres działalności orkiestry .W odmłodzonym składzie orkiestra wystąpiła pod batutą nowego dyrygenta 22 lipca 1959 roku.

Od tego czasu Stanisław Sędzik prowadzili nieprzerwanie orkiestrę do roku 2003, wychowując cale pokolenia młodzieży z Siołkowej i Grybowa. W roku 2003 Stanisław Sędzik zrezygnował z funkcji kapelmistrza orkiestry, pozostając jednak dyrygentem Chóru Męskiego działającego również przy Domu Ludowym w Siołkowej. Na stanowisko nowego dyrygenta Stanisław Sędzik wyznaczył swojego wychowanka, wieloletniego kornecistę orkiestry Pawła Rolę. Pozostaje on aktualnym dyrygentem orkiestry.

W chwili obecnej orkiestra liczy 36 czlonk6w. W swej historii orkiestra wielokrotnie brała udział w przeglądach Orkiestr Dętych organizowanych w Krakowie, Nowym Sączu i Gorlicach, zajmując zawsze czołowe miejsca (także miejsca pierwsze). Orkiestra koncertowała również kilkakrotnie poza granicami naszego kraju. Obecnie orkiestra uświetnia swym graniem uroczystości państwowe takie jak: 3 Maj, Święto Strażaka, Święto Odzyskania Niepodległości oraz święta kościelne takie jak: Boze Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, prymicje oraz wiele innych imprez okolicznościowych takich jak: opłatki, festyny i inne.