Orkiestra w Ptaszkowej

Orkiestra Dęta z Ptaszkowej

Kapelmistrzem orkiestry jest obecnie Stanisław Król. Orkiestra dęta Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Ptaszkowej została założona w 1922r. Jej pierwszym prezesem był Paweł Rysiewicz. W ciągu długich lat istnienia uświetniła wiele uroczystości religijnych i świeckich na terenie Ptaszkowej, jak również innych miejscowości. Koncertowała miedzy innymi w Grybowie, Korzennej, Łukowicy, Krzeszowie, Odporyszowie, Powroźniku, Gorlicach, Nowym Sączu, Dębicy, Krynicy Wysowej, Tarnowie, Częstochowie.

Orkiestra brała udział w różnych przeglądach zajmując czołowe miejsca oraz wyróżnienia. W 1967r. na Festiwalu Orkiestr Strażackich w Bolesławiu zajęła I miejsce, a na Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych "Echo Trombity" zajęła następujące lokaty:

  • w 1981r. w Gorlicach - II miejsce
  • w 1982r. w Gorlicach -I miejsce
  • w 1984r. w Gorlicach -wyróżnienie
  • w 1987r. w Nowym Sączu - I miejsce
  • w 1989r. w Nowym Sączu – wyróżnienie

Kapelmistrzami orkiestry byli kolejno: Jakub Michalik, Jan Janusz, Michał Janus, Henryk Michalik, Jan Michalik, Zenon Drabiński. Obecnie orkiestrę liczącą 37 członków grających i 3 uczniów prowadzi Stanisław Król i Łukasz Kogut.

W swoim repertuarze zespół posiada opracowane pieśni kościelne na wszystkie uroczystości, marsze wesołe i żałobne jak również utwory rozrywkowe. Duży wkład pracy w orkiestrze mają Czesław Święs i Stanisław Król. Uczą grać młodych chłopców na instrumentach, przygotowują także odpowiedni repertuar, przepisują i i kserują nuty.

Na uznanie zaslugują również członkowie: Julian Wysowski, Antoni Rola, Marian Kiełbasa, Józef Michalik, Jerzy Święs oraz Zbigniew Siedlarz, którzy pochodzą z Ptaszkowej, lecz mieszkają w innych miejscowościach. Przyjeżdżają i biorą udział w próbach i koncertach orkiestry.
Dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy i Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie, orkiestra zakupiła w ostatnich latach brakujące instrumenty muzyczne, pulpity, jednolite ubrania dla wszystkich członków, wyremontowała również kilka starych instrumentów.